Careers

ตำแหน่ง Technical Sales

รายละเอียดงาน 

        - รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลบริการและเยี่ยมลูกค้าเก่า

        - เสนอขายสินค้าและบริการ จัดแสดงสินค้า

        - ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหากับลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ 

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
          สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
เพศ : ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 
ประสบการณ์ : 0-2 ปี (หากมีประสบการณ์ในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  

ความสามารถ : 
 
         - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือ HPLC ,GC, AAS รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ สำหรับห้อง Lab ได้ดี

- มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี ขยัน อดทน

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

- หากสามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ติดต่อสมัครงานได้ที่ : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (แผนกทรัพยากรบุคคล)

ที่อยู่ : 451-451/1  ถนนสิรินธร  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700

โทร : 0-2433-8331 ext. 365 / 094-669-6543

FAX  : 0-2433-1679

E-mail : recruit@sithiphorn.com