ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19

 

สถานการณ์ COVID-19 กำลังระบาดในวงกว้าง
บริษัท สิทธิพร
ตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลสถานที่ทำงานและพนักงานให้ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ที่สำนักงาน
และรถวิศวกรบริการ
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ดีไฮจีนิค (ประเทศไทย) จำกัด 

Gallery