Digital Viscometer - Handheld

 


 

 

  • เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอลแบบมือถือพกพา รุ่น VP1000 M

  • เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบมือถือรุ่นแรกที่ให้ค่าการวัดได้ตาม Brookfield method

  • ใช้วัดความหนืดของสารละลายได้รวดเร็ว

  • ฟังก์ชั่นใช้งานง่ายและมีนำหนักเบา

  • มีให้เลือกใช้ 4 รุ่นตามช่วงการวัดค่าความหนืดที่ต้องการ

  • มีค่าความเร็วรอบคงที่และเปลี่ยนหัววัดได้ตามช่วงความหนืดที่ต้องการ

  • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน