Digital Viscometer - KRBES 

  • เครื่องวัดความหนืดแบบ KRBES ระบบอัตโนมัติ รุ่น VR 2000

  • เครื่องวัดความหนืดแบบอัตโนมัติ ตาม KRBES method รุ่นแรก

  • ทำงานด้วยความเร็วรอบคงที่ 200 rpm และมีหัววัดที่มีลักษณะเฉพาะ

  • ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ในการปรับค่าการอ่านอัตโนมัติในหน่วย KU, g หรือ cP

  • สามารถเลือกทำงานได้ในแบบ Manual และ automatic

  • สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลได้

  • เหมาะสำหรับการวัดค่าความหนืดสำหรับตัวอย่าง paints, coatings, inks, adhesives

  • ทั้งในขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ