Customer Satisfaction 2022

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ และลุ้นรับของรางวัลพิเศษ เริ่มแล้ววันนี้

Sithiporn Associate Customer Satisfaction Survey 2022

Lotus Gift Card มูลค่า 500 บาท 4 รางวัล
Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท 8 รางวัล
ร่มกันแดด 10 รางวัล
 
เริ่ม 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565
ประกาศผล 12 กรกฎาคม 2565
 

Gallery