การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)

On 17-18 September 2020 at King Mongkut's University of Technology Thonburi

Read More...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๘

On 26-28 August 2020 at Impact Forum Muang Thong Thani

Read More...

CSR Sithiphorn 2020

On 28 February 2020 at Watbangooichang School Nonthaburi

Read More...

Sithiporn Associates Co., Ltd. and Milestone Srl. jointly organized a Seminar 2019

Sithiporn Associates Co., Ltd. and Milestone Srl. jointly organized a Seminar 2019 on 26 - 27 November 2019 at Sithiporn Associates Co., Ltd.(Head Office) Bangkok. In this seminar. Milestone's experts exchanged the technical knowledge on compliant solutions that used for help improving laboratory efficiency. With interesting topics as follows : (1.) Microwave-Assisted Sample Preparation and Determination of Elemental Impurities in Pharmaceutical Products. (2.) How New Ethos up helps your labor...

Read More...

Waters Pharmaceutical Seminar 2019

On 24 October 2019 at Ambassador bangkok

Read More...

SAC Northern 2019

On 17 October 2019 at Wintree City Resort Chiang Mai

Read More...

Thailand Lab 2019

Read More...