ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ประจำปี 2561

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลาของกิจกรรมนี้ได้เปิดให้กรอกแบบสอบถามตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561- 22 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างถูกต้อง และนำไปประกอบการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นจะถูกเก็บใว้เป็นความลับอย่างดีตามหลักจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทจึงขอมอบของสมนาคุณเ...

Read More...

Efficiency Enhancement for Drug Registration Process

Sithiporn Associates Co., Ltd. participated and exhibited at the Efficiency Enhancement for Drug Registration Process : Emerging contexts in Pharmacopoeias on 24-25 July 2018 at Narai Hotel Bangkok.

Read More...

Thailand Safe@Work 2018

Ministry of Labour, The 32nd National Occupational Safety and Health Administration June 28-30, 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center Bangna, Bangkok. The purpose of this event is to provide employers, employees, both public and private sectors with an awareness of the importance of safety, occupational health and working environment under the theme "Culture of Prevention for Safety Thailand". In this event, Sithiporn Associates Co., Ltd. has exhibited to present ...

Read More...

Waters Compliance Seminar 2018 : Efficiency in Compliance and Data Integrity

Sithiporn Associate and Waters jointly organized a Compliance Seminar 2018 on 24 May 2018 at Ambassador Hotel Bangkok. In this seminar. Waters' experts exchanged the technical knowledge on compliant solutions that used for maintaining the regulatory system and could help improving laboratory efficiency.

Read More...

Waters Technology Day 2018

Sithiporn Associate and Waters jointly organized a Waters Technology Day 2018 on 23 May 2018 at Ambassador Hotel Bangkok. Where our customers will have the opportunity to learn about an array of analytical technologies, learn novel approaches and techniques that can assist to tackle the challenges they may experience along the way.

Read More...