Customer Satisfaction 2023 Annoucement

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้โชคดีได้รับบัตรกำนัล STARBUCKS CARD ทั้ง 12 ท่าน จากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ บัตร STARBUCKS CARD มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 รางวัล 1. คุณสุจินตนา หมัดนิกร 2. คุณพิมใจ กลางประพันธ์ 3. คุณปิยมาศ บุญมาพล 4. คุณวีรภัทร์ ทองอนันต์ บัตร STARBUCKS CARD มูลค่า 300 บาท จำนวน 8 รางวัล 1. คุณศิริธร เลิศพานิช 2. คุณณัฐวุฒิ กระแสสืบ 3. คุณดาวเรือง ไชยมาตย์ 4. คุณผกามาศ แซ่จั้ง 5.คุ...

Read More...

Customer Satisfaction Survey 2023

บริษัท สิทธิพรฯ ขอเชิญท่านกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ ประจำปี2566 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อประเมินความพึงพอใจในส่วนของงานขายและงานวิศวกรบริการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น จึงเชิญชวนท่านกรอกแบบสำรวจตามลิ้งค์แบบสำรวจความพึงพอใจ 2566 ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้เตรียมของสมนาคุณให้กับท่านในการสละเวลาเพื่อตอบแบบสำรวจอันมีค่านี้เป็นบัตรกำนัล STARBUCKS CARD มูลค่า500บาท จำนวน4รางวัล, มูลค่า300บาท จำนวน8รางวัล โดยเปิดให้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจได้ตั้งแต่วันที่ 4กรกฏาคม2566 ถึง ...

Read More...

การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บ. สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 หรือ 29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services:29th NSBT จัดระหว่างวันที่18-21เมษายน 2566 ภายใต้แนวความคิดChallenges on Transfusion Medicine Towards National Sustainable Goalsจัดที่ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ งาน29th NSBTจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ที่ทำงานทางด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิทยา และผู...

Read More...

Hospital Blood Bank 2023

บริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอส จก. ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการ𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗕𝗹𝗼𝗼𝗱𝗕𝗮𝗻𝗸𝟮𝟬𝟮𝟯: "𝗕𝗮𝗰𝗸𝘁𝗼𝘁𝗵𝗲𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲"𝗶𝗻𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝘂𝘀𝗶x...

Read More...

29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services: 29th NSBT

บ. สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 หรือ 29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services: 29th NSBT จัดระหว่างวันที่ 18- 21 เมษายน 2566 ภายใต้แนวความคิด Challenges on Transfusion Medicine Towards National Sustainable Goals จัดที่ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ งาน 29th NSBT จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ที่ทำงานทางด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิ...

Read More...

Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC2023)

Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC2023) บ. สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการประจำปีของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC2023) จัดระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566 จัดที่สามย่ายมิตรทาวน์ ซึ่งปีนี้จัดภายใต้ธีม Accelerating impactful innovative research for global health, food security & pet wellness โดยหัวข้อประชุมจะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง มีการนำเสนอในรูปแบบปากเปล...

Read More...

ประกาศความร่วมมือระหว่าง Sithiporn Associate และ OPSIS LiquidLINE

Sithiporn Associate เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการของ Opsis LiquidLINE ในประเทศไทย Opsis LiquidLINE, Sweden ได้เซ็นสัญญาการจำหน่ายสินค้ากับบริษัทสิทธิพรฯ เพื่อให้บริษัท สิทธิพรฯ ขายและให้บริการสินค้าเครื่องตรวจสอบคุณภาพสำหรับอุสาหกรรมอาหาร การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์ของทีมงานผู้ผลิตที่อยู่ในแวดวงการวิเคราะห์ Wet Chemical Analysis มากว่า 50 ปี กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่วมงานกันด้วยความมุ่งมั่นที่ส่งมอบเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งาน บวกกับความช...

Read More...