แจ้งปิดทำการ 2 วัน กิจกกรม Staff Party ประจำปี 2565

 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ขอแจ้งปิดทำการเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2565 เนื่องด้วยบริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดกิจกรรม Staff Party ประจำปี 2566 ขึ้น

           บริษัทฯ จะเปิดทำการปกติ ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ในกรณีเร่งด่วนระหว่างวันดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 094 669 6543

            บริษัท จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

            และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ที่กำลังจะมาถึง เราขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

ดร.เพอชา เฮงตระกูล

กรรมการผู้จัดการ

Gallery