ประกาศความร่วมมือระหว่าง Sithiporn Associate และ OPSIS LiquidLINE

Sithiporn Associate เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการของ Opsis LiquidLINE ในประเทศไทย

Opsis LiquidLINE, Sweden ได้เซ็นสัญญาการจำหน่ายสินค้ากับบริษัทสิทธิพรฯ เพื่อให้บริษัท สิทธิพรฯ ขายและให้บริการสินค้าเครื่องตรวจสอบคุณภาพสำหรับอุสาหกรรมอาหาร การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์ของทีมงานผู้ผลิตที่อยู่ในแวดวงการวิเคราะห์ Wet Chemical Analysis มากว่า 50 ปี กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่วมงานกันด้วยความมุ่งมั่นที่ส่งมอบเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งาน บวกกับความชำนาญด้าน Wet Chemistry Analysis ของบริษัทสิทธิพรฯ มายาวนานกว่า 35 ปี ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีหลักของ OPSIS LiquidLINE ได้แก่ Protein/Nitrogen Analyzer, Fat & Total Fat Extraction System, Fiber Analyzer และ LabConnect ซึ่งเป็นระบบรวบรวมและรายงานผลการวิเคราะห์โดยรวมจากเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการ

ด้วยประสบการณ์ทางด้าน Wet Chemical Analysis ของ บ.สิทธิพรฯ และทีมงานที่มีมายาวนาน ประกอบกับสินค้าและบริการของ OPSIS LiquidLINE ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถเติมเต็ม แก้ปัญหา นำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ของทั้งภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐด้าน Wet Chemical Analysis ได้อย่างเต็มที่

ทีมงานบ. สิทธิพรฯ


 

Gallery