Analytical Balance - Adventure

 


Adventure เครื่องชั่งที่ครบถ้วนด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการ

» ตู้ครอบแบบ Frameless DraftShield เพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน

» หน้าจอแบบ 2 บรรทัด สำหรับอ่านค่าและแนะนำขั้นตอนการใช้งาน

» มีระบบ Internal Cal และ AutoCal ให้ความแม่นยำในการชั่งมากขึ้น

» มีฟังก์ชั่นในการใช้งานเพิ่มจากการใช้งานทั่วไป เช่น ชั่งสัตว์ทดลอง ชั่งนับชิ้นชั่งเปอร์เซนต์ เช็คน้ำหนัก ชั่งน้ำหนักรวม

» ระบบปรับขาตั้งเครื่อง 4 จุด ช่วยให้ใช้งานได้กับทุกพื้นที่

» มีระบบปรับเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

 

รุ่น

AX224

AX423

AX2202

AX4202

น้ำหนักที่ชั่งได้ (g)

220

420

2200

4200

ค่าความละเอียด (g)

0.0001

0.001

0.01

0.01

ค่าความแม่นยำ (g)

±0.0001

±0.001

±0.01

±0.01

ค่าความถูกต้องเชิงเส้น (g)

±0.0002

±0.002

±0.02

±0.02

ขนาดจานชั่ง (mm)

Ø90

Ø130

175x195

175x195