Mercury Analyzer (Atomic Fluorescence)

 

 

 

  • เครื่องวิเคราะห์ปรอทด้วยเทคนิค Atomic Fluorescence

  • สามารถวิเคราะห์ปรอทที่อยู่ในน้ำเป็นหลักหรือในตัวอย่างที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารละลายแล้ว
  • มีชุดAmalgamatorช่วยเพิ่มความเข้มข้นของปรอทที่สนใจ ทำให้รองรับงานวิเคราะห์ปรอทที่มีความเข้มข้นต่ำในระดับppt

  • มีsensorตรวจสอบระดับของreagent เพื่อป้องกันการเกิดair buble ระหว่างการทำปฏิกิริยา

  • สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ต่อเนื่อง 36 ตัวอย่าง

  • สามารถพ่วงต่อกับการวิเคราะห์ปรอทด้วยเทคนิคCold Vapor ได้