Hydrogen Generator

 

  • เป็นเครื่องกำเนิดแก๊สไฮโดรเจน ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9995%

  • โดยใช้เทคโนโลยี Ion Exchange Membrane ในการแยกไฮโดรเจนบริสุทธิ์

  • มีหลายอัตราการผลิตให้เลือกใช้งาน โดยสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 200-600 cc/min 

  • ใช้งานง่ายและทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

  • เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟ (GC) เป็นต้น