UHP Nitrogen Generator

       

 

  • เป็นเครื่องกำเนิดแก๊สไนโตรเจน ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9995%

  • โดยใช้วิธีการ Pressure Swing Adsorption (PSA) ในการสกัดไนโตรเจนบริสุทธิ์จากอากาศ

  • มีหลายอัตราการผลิตให้เลือกใช้งาน โดยสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 250-4,000 cc/min 

  • ใช้งานง่ายและทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

  • มีทั้งแบบเครื่องอัดอากาศชนิดไร้น้ำมันประกอบภายใน (Internal Oil - Free Compressor) และภายนอกตัวเครื่อง

  • เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

    • เช่น เครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟ (GC), ICP, TGA, TOD, DMA, TMD และ ELSD เป็นต้น