Centrifugal Evaporator (EZ-2 Elite System)

 


 

  • EZ-2 Elite System เป็นชุดทำสารละลายให้เข้มข้นโดยการปั่นเหวี่ยง

  • ในสภาวะสูญญากาศและความเย็นจัด (Vacuum Concentration)  ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

  • สามารถทำให้สารที่ผ่านการระเหยตัวทำละลายไปแล้วระเหิดแห้งได้ (Freeze Dry)

  • เพื่อเป็นการเก็บรักษาสารตัวอย่างที่สกัดได้ โดยไม่ทำให้สารเสียสภาพ