Centrifugal Evaporator (EZ-2 System)

 


 

  • EZ-2 System เป็นชุดทำสารละลายให้เข้มข้นโดยการปั่นเหวี่ยง

  • ในสภาวะสูญญากาศและความเย็นจัด (Vacuum Concentration)  ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

  • มีระบบควบแน่น (condenser) และ Diaphragm Pump แบบประกอบติดกับเครื่องปั่นเหวี่ยง (Built-in)

  • ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุซึ่งสามารถทนสารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งกรดไฮโดรคลอริก