Whiteness Tester Model C-600 for Rice

 
เครื่องวัดความขาว (Whiteness Tester Model C-600) for Rice

  • สำหรับการตรวจวัดความขาวของเมล็ดข้าว

  • มีช่วงการวัดค่าความขาวที่ 5.0 - 69.9

  • ใช้แหล่งกำเนิดแสงเป็น Blue LED

  • ชุดใส่ตัวอย่างใช้งานงานและควบคุมปริมาตรของตัวอย่างให้คงที่