Freeze Dryer : FDU-2110

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  (Freeze Dryer) FDU-2110

เป็นเครื่องมือสำหรับทดสอบการทำแห้งผลิตภัณฑ์โดยหลักการแช่เยือกแข็งด้วยความเย็นจัด ซึ่งจะทำให้ตัวอย่างที่แห้งจากกระบวนการนี้มีคุณลักษณะทางด้านกลิ่น, รสชาด ที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม

- สามารถทำอุณหภูมิเย็นของช่องทำแห้งได้ถึง -80 องศาเซลเซียส

- หน้าจอควบคุมของเครื่องจะแสดงค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, แรงดันสุญญากาศ และเวลาในการทำงานได้พร้อมกัน 

- มีอุปกรณ์ประกอบในการทำแห้งให้เลือกใช้ตามภาชนะที่บรรจุตัวอย่างแบบต่างๆ