Sample Mill - KN295 Knifetec


เครื่องบดตัวอย่าง Knifetec Sample Mill KN295
KN295 Knifetec  เครื่องบดสำหรับการเตรียมตัวอย่างที่มีความชื้นสูง ไขมันสูง และมีกากใยอาหารในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วๆไป สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน
- เหมาะกับตัวอย่างที่มีปริมาณความชื้นและไขมันสูง มีกากใยอาหาร เช่น เมล็ดพืชน้ำมัน อาหารเตรียมสำเร็จ เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารสัตว์

- ความเร็วในการบดประมาณ 2 – 10 วินาที โดยการปรับตั้งเวลาได้

- สามารถถอดแยกฝาปิด ถังช่องบดและใบมีดออกจากกันได้ง่ายในการทำความสะอาด

- มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมอเตอร์จะไม่ทำงานเมื่อฝาครอบช่องบดปิดไม่สนิท

- มีระบบระบายความร้อนขอลช่องบดด้วยการต่อน้ำเย็นเข้าไปไหลเวียน

- สามารถเปลี่ยนหัวบดตามลักษณะของตัวอย่างได้ เช่น ตัวอย่างทั่วๆไป ตัวอย่างปริมาณน้อย หรือ ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นเม็ด