ViscoQuick -New


เครื่องวัดความหนืดของแป้งรุ่นใหม่ล่าสุด (ViscoQuick )

-  เป็นเครื่องวัดความหนืดรุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมคุณสมบัติของการวัดของเครื่องรุ่นเดิมในการวัดผลิตภัณฑ์แป้งและเพิ่มความสามารถในการวัดค่าความหนืดสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน

-  วัดค่าได้หลากหลาย เช่น Brabender Unit (BU) , cmg, mPas และ cP

-  วัดค่าความหนืดของแป้งได้ทั้ง flour, Native & Modified Starch ให้ผลการวัดในเวลารวดเร็ว

-  ใช้ปริมาณตัวอย่างน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นมาตราฐาน

-  ถ้วยใส่ตัวอย่างและใบกวนทำจากสแตนเลสใช้งานได้ยาวนาน

-  ระบบควบคุมการเพิ่ม-ลดอุณหภูมิของตัวอย่างติดตั้งมาภายในเครื่อง (ไม่ต้องต่อกับเครื่องหล่อน้ำเย็นภายนอก)

-  ควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอสัมผัสที่ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปมาพร้อมในเครื่องเดียว (ไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ภายนอก)