Aqua-Inject

เครื่องเติมน้ำเพื่อการไตเตรทอัตโนมัติ (Aqua-Inject)

-  เป็นเครื่องเติมน้ำเพื่อการไตเตรทอัตโนมัติสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง Farinograph TS/E(USB) ซึ่งใช้ทดแทนการเติมน้ำและไตเตรทจากบิวเรตแก้วด้วยตัวผู้ใช้งานแบบเดิม

-  ช่วยให้ค่าการวิเคราะห์มีความแม่นยำขึ้นและประหยัดเวลาในการทำงานกับเครื่องของผู้ใช้งาน

-  ช่วยควบคุมอัตราเร็วในการเติมน้ำลงสู่ตัวอย่างให้แม่นยำ และสามารถเติมน้ำได้ต่อเนื่องถึง 2 ลิตร

-  ช่วยควบคุมอุณภูมิของน้ำให้คงที่ตลอดช่วงการวัดค่า

-  ต่อเข้ากับระบบซอฟแวร์ของเครื่องมือหลักเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด