GlutoPeak
เครื่องตรวจสอบคุณภาพของแป้งข้าวสาลีแบบรวดเร็ว ( GlutoPeak)

-  เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของแป้งข้าวสาลีแบบรวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อการวัด

-  ใช้หลักการวัดแบบ Rheological method

-  สามารถใช้ตรวจวัดค่า protein content, wet gluten, Farinograph water absorption และ Alveograph W-value ได้ในครั้งเดียวของการวัด

-  การเตรียมตัวอย่างไม่ซับซ้อนและทำความสะอาดหลังการใช้งานได้ง่าย

-  การใช้งานทำได้ง่าย ดังนี้

1) ผสมแป้งตัวอย่าง 9 กรัมเข้ากับน้ำกลั่น 9 กรัม

2) นำหัววัดลงในถ้วยตัวอย่าง

3) ซอฟแวร์จะเริ่มทำงานอัตโนมัติและอ่านผลให้หลังการวัดสิ้นสุด 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาจาก Brabender, Germany ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการผลิตเครื่องมือวัดคุณภาพแป้งสาลีที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน