Glutograph E

 

 

เครื่องตรวจสอบคุณภาพกลูเตน ( Glutograph E )

- เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพกลูเตนของแป้งสาลีและแป้งโด สามารถตรวจสอบได้ทั้ง wet gluten และ dry gluten

- ใช้หลักการวัดแรงเฉือน (shearing) ของตัวอย่างแป้งโด

- ได้ผลการวัดในเวลาอันสั้น และใช้ตัวอย่างน้อยเพียง 2-3 กรัม

- สั่งการทำงานด้วยหน้าจอเครื่องแบบสัมผัส (touch screen) และแสดงผลการวัดเป็นข้อมูลตัวเลขพร้อมกราฟ

- สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ผลการวัดได้ 

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาจาก Brabender, Germany ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการผลิตเครื่องมือวัดคุณภาพแป้งสาลีที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพในห้องแลปสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน