TwinLab Extruder

เครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ ( TwinLab-F 20/40) 

- TwinLab-F 20/40 เป็นเครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่แบบ co-rotating ที่ใช้ในการศึกษาสภาวะต่างๆของการผลิตอาหารแบบอบพองด้วยแรงอัด ในห้อง แลปหรือการผลิตขนาดเล็ก

-  ตัวเครื่องออกแบบมาให้เป็นแบบ Standalone ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆครบถ้วนสำหรับใช้งานได้ทันที มีขนาดกระทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

- ใช้งานได้กับการทำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น โปรตีนเกษตร อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์แป้งอบพอง เส้นหมี่ เป็นต้น

-  สามารถควบคุมสภาวะต่างๆในการทดสอบได้ ดังนี้

1)  ขนาดความยาวของสกรู 40D ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุดิบได้หลากหลายชนิด

2)  ปรับความเร็วรอบได้สูงถึง 1,200 รอบต่อนาที

3)  อุณหภูมิของช่องอัดทำได้สูงสุด 400 องศาเซลเซียส

4)  อัตราการทำการผลิตได้ในช่วง 1 – 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

- ตัวเครื่องออกแบบให้มีช่องเติมสารหรือส่วนผสมต่างๆได้ถึง 6 ช่องตลอดแนวของช่องอัด (Barrel)

-  ส่วนของช่องอัด (Barrel) จะติดตั้งเซนเซอร์และชุดควบคุมต่างๆ เพื่อเก็บบันทึกค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิและความดันเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาส     ภาวะที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ

-  ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้

-  ถอดทำความสะอาดชุดสกรูได้ง่ายด้วยการออกแบบเฉพาะจากโรงงานผู้ผลิต

-  สามารถเปลี่ยนหัว (Die) เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้

-  มีซอฟแวร์ในการควบคุมการทำงาน เก็บผลการวัดต่างๆและประมวลผลการได้อย่างมีประสิทธิภาพ