Quadrumat Junior
เครื่องบดโม่ข้าวสาลีแบบลูกกลิ้ง ( Quadrumat Junior )

-  เป็นเครื่องบดโม่แป้งข้าวสาลีตามวิธีมาตราฐาน AACC Method no. 26-50.01 สำหรับการน้ำแป้งไปวิเคราะห์หาค่าต่างๆในการชี้บ่งคุณภาพของข้าวสาลี

-  สามารถถอดแผ่นตะแกรงร่อนออกได้ง่าย

-  มีถาดรองรับขนาดใหญ่สำหรับรองรับแป้งที่บดได้และเปลือกรำ โดยจะแยกถาดกัน

-  สามารถบดตัวอย่างได้ 500 กรัมในเวลา 5 นาที 

-  มีรุ่น Modified สำหรับการบดตัวอย่างชนิด semolina