Extensograph - E

  

เครื่องวัดค่าความคงทนต่อการดึงของแป้งโด ( Extensograph – E )

- เป็นเครื่องวัดค่าความคงทนต่อการยืดและความยืดตัวของแป้งโด (Dough) ซึ่งจะสามารถจำแนกชนิดของแป้งเพื่อนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

- วัดค่าได้ตามมาตราฐาน AACC Method no. 54-10.01, ICC Standard no. 114/1, ISO 5530-2

-  สามารถทำงานได้ทั้งกระบวนการวัดในเครื่องเดียวกันโดยตัวเครื่องประกอบด้วยเครื่องปั้นและม้วนก้อนโด, ช่องหมักแป้งโด, ถาดใส่แป้งโด และชุดดึงแป้งโด

-  ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบใหม่ (MetaBridge) ที่ใช้งานง่ายและทันสมัย และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง Farinograph และ Amylograph เพื่อการวัดค่าของตัวอย่างพร้อมๆ กัน

 

-  สามารถคำนวณผลการวัดอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บในรูปไฟล์และสั่งพิมพ์เป็นรายงานการวิเคราะห์ได้