Convimeter II

 เครื่องคอนวิมิเตอร์  ( Convimeter II )

 - เป็นเครื่องที่สามารถใช้ได้กับระบบควบคุมและการวัดตัวอย่างโดยทั่วไป

- การใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากผ่านทางระบบ Network หรือเป็นแบบหน้าจอสัมผัส

- มีการรับรองทั้งทางด้านคุณภาพของวัสดุ รวมทั้งการผลิตด้วย