Sound Level Meter Model NL-62

     

เครื่องตรวจวัดระดับเสียง (NL-62)

 • เป็นเครื่องวัดระดับความดังของเสียงชนิดมือถือ (Portable) พกพาสะดวก

 • สามารถตรวจวัดได้ในช่วงความถี่ต่ำ (1-20,000 Hz)

 • เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์ วิจัย

 • ได้รับมาตรฐาน IEC 61672 Class 1

 • สามารถบันทึกข้อมูลลงบน SD Card 

 • เพิ่ม option การตรวจวัดต่าง ๆ ได้ ได้แก่

  • real-time octave band analyzer,

  • FFT analyzer,

  • Waveform recording